Naša šola je leta 2003 pridobila nacionalni status UNESCO šole. Na podlagi izvedenih aktivnosti in vključevanja UNESCO tem in ciljev v življenje in delo šole smo aprila 2012 pridobili mednarodni status UNESCO ASP. UNESCO šole združujejo skupni UNESCO cilji, skupna načela, štirje Delorsovi stebri izobraževanja, vključevanje v nacionalne in mednarodne projekte in mreženje (medsebojno povezovanje, izmenjava informacij in pomoč).

V letošnjem letu bomo sodelovali v različnih akcijah in aktivnostih, ki bodo uresničevale UNESCO cilje in načela, se vključevali v nacionalne in mednarodne UNESCO projekte. Strokovnim delavcem šole bodo informacije na voljo v šolski spletni učilnici UNESCO (E-izmenjava).

Koordinatorka UNESCO dejavnosti v OŠ Cirkovce je Tatjana Novak, profesorica likovne pedagogike.