IGRA  Z ODPADNIM MATERIALOM

V 1. STAROSTNEM OBDOBJU V VRTCU CIRKOVCE

 

 

Kako in na kakšen način v igri spodbuditi aktivno učenje pri najmanjših otrocih?

Otroci, ki so nam zaupani, so se v uvajalnem obdobju navadili na življenje v vrtcu, spoznali so dnevno rutino, vrstnike v skupini in strokovni tim oddelka, kakor tudi ožje sodelavce v vrtcu. Zaživeli smo kot majhna družina, kjer se že oblikujejo in kažejo temelji in vrednote dobre skupine.

V svoje vzgojno delo smo v mesecu marcu vključili temo: »Kartonske škatle v ustvarjalni igri«.

Želele smo ugotoviti, kako otroci v oddelku prvega starostnega obdobja spoznavajo, raziskujejo, preizkušajo in pridobivajo izkušnje glede ponujenega materiala. Skupaj smo ugotovile, da so bili otroci v igri zelo kreativni, domiselni in ustvarjalni. Škatle so odpirali, zapirali, zlagali eno na drugo, manjše v večje. Med igro so gradili hiše, se skrivali v škatle, škatle pa so postale tudi postelje in avtomobili za punčke. Skozi takšno igro so se otroci seznanjali s prostorskimi pojmi, prav tako pa so uporabljali in razvijali vsa čutila.

Ob koncu tridnevne teme sem ugotovila, kako pomembno je otroke pri igri opazovati, saj nam veliko pove o otrokovem razvoju, ker je otrok med igro spontan in neobremenjen. Igra je pogoj, da se otrok normalno psihično in fizično razvija, je otrokova osnovna in glavna dejavnost, skozi katero se uči in raziskuje svet okrog sebe.

Spoznala sem, kako kompetentni so lahko otroci v prvem starostnem obdobju.

 

Zapisala

Vzgojiteljica Bernarda Pernat