Atletska zveza Slovenije je tudi letos pripravila množično akcijo, s katero spodbuja otroke k prvim atletskim korakom in želi ozavestiti sodelujoče o pomenu zdravega načina življenja. Gre za najbolj množičen tek otrok v Sloveniji – Začni mlad, tekmuj pošteno.

Temu posebnemu športnemu dogodku v Sloveniji smo se letos pridružili tudi otroci drugega starostnega obdobja in strokovne delavke  vrtca Cirkovce.

V četrtek, 19. 9. 2019, so se skupine Sončki, Mavrice in Kometi odpravili na šolsko igrišče. Najprej smo se skupaj dobro razgibali, nato  izvedli tek na 100 metrov. Množični tek se je začel res množično, kajti  otroci vseh treh  skupin  so tekali hkrati, nato so tekali še otroci po skupinah.  Po končanem teku smo se pogovarjali o tekanju in počutju po teku.

Vzgojiteljica Monika Šešo