Smisel karierne orientacije je sistematično razvijanje kompetence načrtovanja in vodenja kariere, katere temelj je karierna pismenost oz. posameznikova zmožnost preudarnega in informiranega sprejemanja zaporedja odločitev o lastnem izobraževanju in usposabljanju, uspešnega prehajanju znotraj izobraževanja, pa tudi planiranja in ravnanja v skladu s spreminjajočimi se poklicnimi priložnostmi.

V grobem jo lahko delimo na: poklicno, osebnostno in izobraževalno orientacijo.

V sklopu karierne orientacije, učencem skupinsko in tudi individualno, nudimo potrebne informacije za odločitve, ki se tičejo njihove kariere. V sklopu pouka običajno izvedemo tudi dan dejavnosti, kjer učencem predstavimo različne vire informacij in pomoči, pri izbiranju njim najbolj ustrezne srednje šole. Prav tako jim nudimo psihološke teste, s katerimi jim prikažemo katere so njihove sposobnosti in vrline.