Vsako leto, predvidoma v januarju, ministrstvo za šolstvo pripravi razpis za vpis učencev v srednje šole. V mesecu novembru-decembru, pa vam v šoli pripravimo rokovnik s pomembnimi datumi in informacijami glede vpisa v srednje šole.

Svetovalna služba vam v tem času nudi pomoč v obliki svetovanja in nudenja vseh potrebnih informacij v zvezi z vpisom.

Za lažjo odločitev, priporočam ogled naslednjih spletih strani:

https://www.ess.gov.si/ncips/kam-in-kako

www.mojaizbira.si

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/

www.dijaski.net