Spoštovani starši,

najprej bi se vam rada zahvalila za vse vrnjene anketne vprašalnike, ki ste jih prejeli od predstavnikov sveta staršev. Hvala tudi za vse pohvale in vzpodbudne misli, ki sta nam jih ob tej priložnosti namenili.

Izpolnjen anketni vprašalnik je vrnilo 59 staršev, za 73 otrok, to je 1/3. Nekateri  starši ste nas ob tem opozorili na dejstvo, da anketa ni  bila povsem anonimna in mogoče tisti, ki  bi želeli podati tudi kakšno kritično pripombi v zvezi z delom na daljavo, tega niso storili.  Zato bomo  še v tem mesecu pripravili spletno anketo, kjer boste lahko  brez predsodkov izrazili pozitivna in tudi negativna stališča do poučevanja na daljavo.

 Kljub temu pa bom v grobem povzela prejete odgovore.

Anketni vprašalnik je vrnilo največ staršev od 1. do 4. razreda, kar ima pri podanih odgovorih tudi svoje specifike. Večina staršev pravi, da otrok nima svojega računalnika ampak, da si ga deli s starši  ali z  brati in sestrami. Z delom, ki ga mora otrok opraviti doma, so vsi starši dobro informirani. Informacijski kanali potekajo največkrat preko elektronske pošte staršev, manj elektronske pošte učencev ter preko spletne učilnice. Vsi starše ste menja, da je nalog, ki jih dobi vaš otrok ravno dovolj, otroci pa te naloge opravljajo zelo različno, največ  jih opravljajo skozi cel dan, malo pa se jih drži šolskega urnika.  Za pomoč se otroci največkrat obrnejo na starše ali brate in sestre, če je  res nujno tudi na učitelje. Skoraj vsi učenci od 1. do 4. razreda   vedno potrebujejo pomoč  staršev, medtem ko ostali manj pogosto. Vsi ste tudi povedali, da če je otrok potreboval pomoč učitelja, jo je vedno dobil.

V trenutnih razmerah je vsaka družina individualna učilnica s svojimi  možnostmi, znanjem in navadami, zato je z izobraževanjem na daljavo težko ugoditi specifikam vsake posamezne družine. Zahvaljujemo se vam,  za sodelovanje, potrpežljivost in trud, da naše izobraževanje na daljavo poteka dobro.

V  naslednjih dneh bomo izvedli tudi nekaj dni dejavnosti, ki bodo učence nekoliko  razbremenili, bo pa potrebno tudi ta dan opraviti določene naloge, ki vam naj bodo v  izziv, veselje in razvedrilo.

Pripravljamo se tudi na preverjanje in ocenjevanje znanja, o čemer vas bodo učitelji sproti obveščali.

Želim vam  ustvarjalen teden in vesele praznike – ostanimo zdravi!

                                                                                                 Ravnateljica Ivanka Korez