Osnovna šola Cirkovce
Cirkovce 47, 2326 Cirkovce

Elektrosnki naslov: ravnateljica@os-cirkovce.si         tajnistvo@os-cirkovce.si
Telefon: 02 789 0010

Davčna številka: 70374619

Matična številka: 5086973000

TRR: 01245-6030655297