SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
Spletne povezave

Datoteke za prenos:

Sprememba zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Pravilnik o prodaji blaga in storitev na trgu

Cenik prehrana

Jedilniki

Alergeni

Alergeni – številke

 Prijavnica

 Pravila o šolski prehrani

 Šolska prehrana-spletna povezava ministrstva

Odjava prehrane:  prehrana@os-cirkovce.si
Odjava prehrane preko spletne strani: http://www.lopolis.si