Sodobna definicija opredeljuje zdravje kot splošno vrednoto in bistveni vir za produktivno in kakovostno življenje slehernega posameznika in skupnosti kot celote. Zdravje je po tej definiciji dinamično ravnovesje telesnih, duševnih, čustvenih, duhovnih, osebnih in socialnih prvin, ki se kaže v zmožnosti neprestanega opravljanja funkcij in prilagajanja okolju.
In prav zaradi tegale dejstva smo veliko pozornosti v skupini Tulipani namenili ravno temi zdravje.
Pogovorili smo se o pomenu zdrave prehrane, si natančneje ogledali, kakšni so bacili, se naučili pravilno umivati roke, priredili čajanko z zeliščnimi čaji, imeli tradicionalni slovenski zajtrk, se veliko gibali na prostem in v telovadnici ter se še posebej posvetili negi svojih zob. Kot zaključek smo spekli kruh oz. žemljice iz pirine moke.

Vesna Simonič