V letošnjem šolskem letu smo v 2. razredu OŠ Cirkovce veliko poudarka namenili prijaznim odnosom in medsebojni pomoči med sošolci.  Iskali smo tudi načine, kako pomagati ljudem v nesreči.

Z učenci smo ugotovili, da je vsak posameznik dolžan priskočiti na pomoč ponesrečencem. Svoja mnenja o nesrečah so zapisali in se obenem udeležili državnega literarnega natečaja: »Naravne in druge nesreče – Pomoč potrebujemo vsi«,  ki ga je razpisala Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR). Pomemben poudarek zapisanih del pa je bil na invalidih, ki ob naravnih in drugih nesrečah potrebujejo še dodatno pomoč.

Posebna komisija je izbrala najboljša dela in jih nagradila. Med njimi je bil izbran prispevek naše učenke Mie Gregurec iz 2. razreda.

Mia je bila povabljena na zaključno prireditev, ki je bila 17. maja v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu.  Z velikim veseljem je pripovedovala o dogodku. Najbolj sta se ji vtisnila v spomin lutkovna predstava in izobraževalni poligon, ki je namenjam gasilcem za usposabljanje v nesrečah. Z navdušenjem nam je pokazala  didaktično igračo in priznanje, ki ga je prejela v zahvalo za  odličen literarni prispevek. Na to smo ponosni in ji čestitamo.

                                      Razredničarka